portalonlinegdansk.pl

Czym cechuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Czym cechuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

18.11.2020, 15:11

16 listopada, od prawie 25 lat obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji unormowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Z brakiem tolerancji każdego dnia boryka się bardzo dużo osób i właśnie ten dzień ma o tym przypominać. Jest to między innymi zasygnalizowanie do wielu instytucji publicznych, naukowców oraz rządów, by szukali rozwiązania tego sporego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy przede wszystkim na tym, aby wykluczyć nietolerancję przez edukację, ale także organizowanie licznych paneli dyskusyjnych, które mają na celu promowanie akceptacji i nakłonienie do braku poniżania osób szykanowanych z wielu powodów.

Częściej występujące zjawiska agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tego rozwiązania. Stwierdzono jednak, że to właśnie te mniejszości zmagają się z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Przejawy nietolerancji są bardzo krzywdzące dla osób krzywdzonych, stąd również obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają uprzedzać o różnego rodzaju aktach ataków, a także pomóc w odszukaniu głębszych przesłanek pojawiania się braku akceptacji. Tego rodzaju akcje mają stać się przydatne do tego, by zrozumieć, czym faktycznie jest poszanowanie cudzych praw i cudzej własności, ale też pokazać, czym jest uznanie i zaakceptowanie różnic indywidualnych. Ma też kształcić, uczyć uznania różnorodności względem kultur, zrozumienia innych ludzi, ale też założeniem takich czynności jest umiejętności wysłuchiwania.


Międzynarodowy Dzień Tolerancji - w jaki sposób obchodzono go w Polsce?


Generalny manifest ogłosili burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to przeciwstawiają się werbalnej i fizycznej agresji wynikającej z rasizmu oraz homofobii, ale i także wykazują silne wsparcie dla tych osób. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice podpisali się pod tymże manifestem. Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski ogłosił, że solidarność tego dnia będzie prezentowana poprzez zawieszanie tęczowych flag, jak i podświetlania budynków. W tęczowych barwach został podświetlony wyjątkowo most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Wyślij